Premi de Teatre Taula d'Autors 2017-2018

 Colaborant en el Concurs de Teatre que organisa la Junta Central Fallera, la Taula Valenciana d’Autors Teatrals té establit el Premi Taula d’Autors, consistent en un artístic estandart, que s’otorga a la falla que millor haja representat en cada edició una obra d’autor de la Taula.

 En la present edició opten a premi els grups teatrals següents:

19-09-2017 Vilanova de Castelló - Hort. Galan Una família molt particular Trini Navarro Vidagany
25-09-2017 Primat Reig - Vinarós El dimarts atra vegada Antoni Ruiz Negre
27-09-2017 Els lleons - Poeta Mas i Ros A cap de lloc Antoni Ruiz Negre
28-09-2017 Josep Soto Micó - Sindic Mocholí Cinc chiques i un criat... Ana Millàs Mascarós
23-10-2017 Pintor Salvador Abril - Peris i Valero El sèptim sobre Antoni Ruiz Negre

 

**********

Relació de guanyadors del concurs

Any 2016 - 2017
Josep Soto Micó - Sindic Mocholí
en l'obra  "¡Tonta tu!"  d'Antoni Ruiz Negre

*********

Any 2015 - 2016
Primat Reig - Vinarós
en l'obra "¡Alerta que ve la yaya!" de Emi Beneyto Melià

*********

Any 2014 - 2015
Creu i Mislata en l'obra  "Reconstruint a Margarita Leblanc"  de Rafa Collado

Infantil
Fra. J. Rodriguez - Pintor Cortina en l'obra  "Alícia i la màgia de la música"  de Trini Navarro

*********

Any 2013 - 2014
Ctra. Sant Lluis - Dr. Waksman en l'obra  "Fòra d'ona"  de Rafael Melià Castelló

*********

Any 2012 - 2013
Venezuela - Agustín Sales en l'obra  "Si estigueres en el meu lloc"  de Trini Navarro Vidagany

********

Any 2011 - 2012
Lleons - Poeta Mas i Ros 
en l'obra  "Penélope seguix entre nosatres"  de Rafael Melià Castelló

********

Any 2010 - 2011
Peris i Valero - Cuba
en l'obra  "La venjança de Plutó"  de Josep Bea Mataix

********

Any 2009 - 2010
Quart Extramurs - Velazquez
 en l'obra  "Mon pare, el meu yayo i yo" de Trini Navarro Vidagany

*******

Any 2008 - 2009
Nort - Dr. Zamenhoff
 en l'obra  "Una família molt particular" de Trini Navarro Vidagany

*******

Any 2007 - 2008
Poeta Asins - Alegret
 en l'obra  "Reflexions estètiques" de Joan Ortega redondo

*******

Any 2006 - 2007
Falla Peris i Valero - Cuba 
en l'obra  "¿Sempre nos quedarà París, Rick?", de Josep Bea Mataix

*******

Any 2005 - 2006
Falla Azcàrraga - Ferran el Catòlic 
en l'obra   " ¡Si fora de veres!" de Emi Beneyto Melià

*******

Any 2004 - 2005
Falla Mercat de Castella 
en l'obra  "Andreu" de Josep F. Boix Yuste

*******

Any 2003 - 2004
Falla Nador - Miraculosa 
en l'obra  "A tres bandes" de Josep F. Boix Yuste

*******

Any 2002 - 2003
Falla F. J. Rodriguez - Pintor Cortina 
en l'obra  "¡Malait sigues!" d'Antoni Ruiz Negre

*******

Any 2001 - 2002
Falla Nador - Miraculosa 
en l'obra  "Dies de nervis" de Josep F. Boix Yuste

*******

PRINCIPAL     HISTORIAL      PUBLICACIONS     ENLLAÇOS